Informace o nás

Stavební společnost ŽT-STAV s.r.o. (dříve Živnůstek) působí ve stavebním oboru od roku 1996. Jejím nosným programem jsou vnější kontaktní zateplovací systémy (i odvětrané), hrubé stavby objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě a objekty vodního hospodářství. Vedle toho je specialistou také v oblasti přidružené stavební výroby – řemesla, instalace, dokončovací práce a kompletace. Skvělé renomé si získala zejména díky bohatým zkušenostem zakladatele, který řadu let působil jako dílovedoucí na mnoha stavbách v Praze a okolí.

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

Kontaktní zateplovací systémy představují ideální krok k úspoře energie. Jsou tvořeny dokonale vzájemně sladěnou, odzkoušenou a certifikovanou soustavou prvků, která umožňuje provést dokonalou izolaci, kdy mezi pláštěm budovy a izolantem není takřka žádná vzduchová kapsa. Tím zvyšují tepelnou pohodu a s ní také energetickou úsporu.

V oboru kontaktních zateplovacích systémů absolvovala stavební společnost ŽT stav celou řadu odborných školení u firem Custom, Dufa, Ekolak, Baumit, Weber a Paulín CZ. Získaná odbornost je tak jistou zárukou kvalitně provedených prací, díky nimž uspoříte 30 – 60 % energie.

ZELENÁ ÚSPORÁM

Společnost ŽT stav je zapsána v seznamu odborných dodavatelů v programu Zelená úsporám pod jménem Živnůstek Josef.

Co z toho pro zákazníka plyne?

Využije-li služeb společnosti ŽT stav, přičemž splňuje podmínky programu pro žádost o dotaci, má reálnou šanci získat nemalé finanční prostředky na plánované zateplení. Obecně vzato, cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Existují zde však striktní podmínky, a sice využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů programu Zelená úsporám a budou též zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je možné z Programu podpořit pouze služby firem uvedených v seznamu odborných dodavatelů, kam společnost ŽT stav patří.